Christelijk geloof

Hoe houd je het vol om Jezus te volgen?

De keuze om je leven aan Jezus te geven is waarschijnlijk de belangrijkste van je hele leven. Toch begint het dan pas. Een leven met en voor Jezus is van onschatbare waarde. In de Bijbel komen we allerlei dingen tegen die een volgeling van Jezus verwacht worden.Zoals het liefhebben van de mensen die je tegenkomt. Steeds het goede zoeken, geduldig zijn, de wereld bekendmaken met het evangelie. Kortom: gelovigen zijn geroepen om iets van Gods karakter en daden te laten zien. Als je dat tot je door laat dringen, zou de moed je in de schoenen zinken. Kunnen we dat ooit bereiken? Als we niet uitkijken zien we alleen ons eigen falen en het falen van de ander. Maar dan rekenen we buiten Gods mooiste woord: genade!

Paulus’ brief aan de gemeente in Efeze

In zijn brief aan de gemeente in Efeze, schrijft de apostel Paulus veel over genade. Het is een gemeente met mensen die net christen waren. Ze leven in een stad waar veel verschillende culturen en religies bij elkaar komen. Waar demonen en duistere machten vrij spel lijken te hebben. Om zich tegen deze machten te beschermen is er een cultuur van rituelen ontstaan om de bescherming van talloze (af)goden af te smeken. En steeds is daar weer die vraag of de mensen wel genoeg doen om aan demonen en duistere machten te ontkomen.

Gelovigen zijn geroepen om iets van Gods karakter en daden te laten zien.

In die stad is een christelijke gemeente. Deze mensen hebben hun heil bij Jezus gevonden. Toch dragen deze christenen nog sporen van duisternis bij zich, die afkomstig zijn van hun leven vóór hun bekering (het moment dat ze Jezus gingen volgen). In die context schrijft Paulus zijn brief. Daarin staat onder andere:

“Vroeger waren jullie geestelijk dood. Dat kwam door jullie ongehoorzaamheid aan God en door de slechte dingen die jullie deden. Want jullie leefden op de manier waarop de ongelovige mensen nu eenmaal leven. Zij laten zich leiden door de duivel, de leider van de onzichtbare machten. Hij is de geest die werkt in de mensen die God niet gehoorzamen. Vroeger hebben wij allemaal zo geleefd. We deden allemaal wat we zelf wilden. Daarom verdienden we Gods straf, net als alle andere mensen. 

Maar God is vol medelijden. Hij wil ons graag vergeven, omdat Hij zo ontzettend veel van ons houdt. Daarom heeft Hij ons tegelijk met Christus geestelijk levend gemaakt. Want we waren geestelijk dood door alle slechte dingen die we hadden gedaan. We zijn dus alleen maar gered doordat God zo geweldig goed voor ons is geweest, en niet omdat we het verdiend hadden. 

God heeft ons levend gemaakt en ons nu samen met Jezus een plaats gegeven in de hemelse plaatsen. Wij zijn daar ín Jezus Christus. Want in de wereld die nog komt wil Hij laten zien hoe geweldig goed Hij voor ons is: Hij heeft ons Jezus Christus gegeven. Want omdat God zo liefdevol en goed is, heeft Hij jullie gered door jullie geloof. Jullie hebben niet jezelf gered, maar Gód heeft jullie gered. Het is zíjn geschenk. Jullie zijn dus niet gered doordat jullie zelf zo goed je best deden om goede mensen te zijn. Want Hij wilde niet dat jullie over je redding zouden kunnen opscheppen.”

Genade: Gods mooiste woord

Paulus schrijft dat we eerst geestelijk dood waren, maar daarna levend zijn gemaakt. Toen we geestelijk dood waren, lieten we ons alle kanten opslingeren door de machten van deze wereld. We deden wat we zelf wilden. Hielden geen rekening met God of andere mensen. Waren vooral bezig om een zo goed mogelijk naam en zoveel mogelijk status te verdienen. Om een zo mooi en glad mogelijk verhaal over onszelf te vertellen op social media, zodat we de vergelijking met onze rolmodellen aan zouden kunnen. Alles tot eer en glorie van onszelf.

We waren vooral bezig om een zo mooi en glad mogelijk verhaal over onszelf te vertellen op social media, zodat we de vergelijking met onze rolmodellen aan zouden kunnen.

Maar doordat Jezus heeft afgerekend met de machten van deze wereld hoeven wij geen slaven te zijn van onze eigen ik of van de wil van anderen. Als wij Jezus aannemen als Heer over onze levens, dan zijn wij met Hem opgestaan: het graf waar we eerst inlagen is leeg!

Jezus heeft deze prijs niet betaald, omdat wij zo goed ons best deden om naar Hem te luisteren. Alleen omdat God zo liefdevol en goed is heeft Hij ons gered. Daar hoeven we verder helemaal niks meer voor te doen. Dat is genade! Daar waar in de wereld geldt ‘je krijgt wat je verdient’ of ‘karma’, is dat bij God heel anders. Daar krijgen we iets, terwijl we het niet verdienen.

De weg van goede daden

Ja, maar waarom vraagt God dan toch nog van alles van ons? We zijn toch gered en dat kost toch niets? Dat klopt. Paulus zegt dat wij nu de goede dingen kunnen doen die God van tevoren voor ons heeft bedacht. Deze dingen hoeven we niet te doen om gered te worden, want we zijn al gered. Deze goede dingen zijn de vrucht van onze redding.

Om vruchten te krijgen heb je eerst een plant nodig. Die plant krijgt knoppen, bloemen en wordt uiteindelijk bevrucht. Voordat er een eetbare vrucht aan de plant zit, heb je zon, water en heel veel tijd nodig. Zo is het ook met onze levens. Na onze bekering zijn er nog sporen van onze oude levens zichtbaar. Net zoals bij de gemeente in Efeze het geval was.

We worstelen nog met onze drijfveren, met het liefhebben van onszelf en de ander. Gelukkig heeft God ons ook aan elkaar gegeven, zodat we met elkaar kunnen optrekken. Van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen aanspreken als dat nodig is. We mogen daarin best een beetje lief en genadig voor onszelf en de ander zijn, zoals God ook genadig is voor ons.

Voordat er een eetbare vrucht aan de plant zit, heb je zon, water en heel veel tijd nodig. Zo is het ook met onze levens.

Langzamerhand gaat onze redding steeds meer vrucht dragen. Daar zorgt God voor. Dezelfde Geest die Jezus liet opstaan uit de dood is werkzaam in ons. Door ons heen wil God goede dingen doen. Met zijn Geest. God wil je gebruiken als een werktuig in zijn hand. Ben jij beschikbaar?

Auteur: Martijn van Geilswijk

Wil je reageren?

Wil je meer weten over dit artikel, of heb je vragen voor een e-coach? Neem dan hier contact met ons op.

Cursus 'Waarom Jezus?'

Wil je meer weten over Jezus en wat voor betekenis Hij vandaag nog heeft voor jou? Ontdek het met deze cursus.