Publicatiedatum 15 mrt. 2021

Wie heeft het laatste woord?

Publicatiedatum 15 mrt. 2021

Ik lag in bed. Ik was een spoedgeval tussen twee operaties door. De anesthesist vroeg nog snel of ik iets gegeten had. “Twee frikandellen”, was mijn antwoord. Hij zuchtte: “Nee, he.” Met mijn hoofd was ik tijdens een botsing door de autoruit gevlogen en het glas had mijn wang open gescheurd. 

De eerste drie afleveringen van mijn televisieprogramma ‘Aangedaan’ voor de EO waren net opgenomen. Er zou nog een hele serie volgen. Maar nu lag mijn wang open.  

Lijden komt vaak onverwacht. Gods troost in lijden is groter dan je hart ooit kan verwachten.

In aanloop naar Pasen lezen we veel over het lijden van Jezus. Ik geloof dat we veel van Hem kunnen leren en dat Zijn lijden voor altijd iets veranderd heeft. Daar zoomen we deze dagen op in. In bijna alle bijbelboeken komt lijden voor. Telkens lees je over de zwaarte van het lijden... 

Jouw geloof leert je om te accepteren dat lijden bij leven hoort, maar dat lijden niet het laatste woord heeft. Jezus heeft met grote kracht het zwaarste lijden overwonnen en jou daarmee tot winnaar gemaakt.  

Jij bent meer dan overwinnaar, vriend! (zie Romeinen 8:37-39)   

Voelde ik mij overwinnaar toen ik onverwacht lijden te verduren had? Nee, zeker niet. Ik voelde me verre van overwinnaar. Maar… ik weet niet hoe ik dit had moeten overwinnen zonder de nabijheid van God in mijn leven. Zeker, ik had het overleefd, maar overwinnaar zijn, is een ander level. 

Als je in diepe pijn en teleurstelling leeft, mag je Zijn Goddelijke hoop in je hart ervaren. Zo is er overwinning zonder dat dat in het natuurlijke zichtbaar is.  

Het linkerdeel van mijn gezicht was ingepakt. Geen overwinning te zien... 

Die avond, in mijn ziekenhuisbed, dacht ik na. En lang... ik dacht lang na. “Wat nu? Hoe doe ik dat met mijn geloof? Heb ik een antwoord?” 

Mijn antwoord was, en ik wens dat je dit met mij mee bidt voor de situatie waarin jij zit: “Dank U dat ik leef! Ik heb pijn, vragen en teleurstelling, maar ik kies ervoor om niet weg te zakken in die boosheid, teleurstelling en zelfmedelijden. Ik kies ervoor om mijn vertrouwen in U uit te spreken elke dag. Ik kies ervoor om juist nu U de hele dag te danken. En ik laat het los. Ik vertrouw erop dat U een mooi herstel gaat geven. Amen.”

Wilma Veen
Auteur

Schrijfster, kunstenares en spreekster, maar bovenal fan van Jezus!