Publicatiedatum 28 aug. 2020

Welk etiket draag jij?

Publicatiedatum 28 aug. 2020
Ik las onlangs een artikel van een jongen die meer dan 31 labels had. Van ADHD tot dyslectisch tot … Je kon het zo gek niet bedenken of hij viel in die categorie.    Eenmaal een label, altijd een label? Bepaalt het label jouw identiteit?   Als we niet van instanties en deskundigen een label hebben gekregen, geven we elkaar wel labels:
  • “Typisch tante Jo!”
  • “Net z’n vader.”
  • “Een ongeleid projectiel.” 
Maar God ziet je zoals je bent, vriend. Hij ziet je hart.   In 1 Samuel 16:7 lezen we daarover: “Maar de Heer zei tegen Samuel: "Let er niet op hoe hij er uitziet. Let er ook niet op dat hij zo groot is. Want hem heb Ik niet uitgekozen. Het gaat immers niet om wat je ziet. Want een mens kijkt hoe de buitenkant is, maar Ik kijk hoe hij innerlijk is."” (BB)   Gods labelt ons met een Koninklijk label: “Jullie zijn door God uitgekozen. Jullie zijn van Hem en Hij houdt heel veel van jullie.” (Kolossenzen 3:12, BB)   En je bent Gods kind! “Daarom wilde Hij dat we door Jezus Christus zijn kinderen zouden worden.” (Efeziërs 1:5, BB)   Het label dat God jou geeft is: ‘Koninklijk kind’. Draag dat label vol waardigheid. Laat dat label leidend zijn in alles wat je doet.   Kun je dit label verdienen? Nee, je ontvangt het zodra je je leven aan God geeft.   Titus 3:4-5 leert ons: “Maar toen de tijd aanbrak dat God ons, door de komst van zijn Zoon, zijn liefde en vriendelijkheid zou tonen, heeft Hij ons gered. Niet omdat wij het hadden verdiend, maar omdat Hij met ontferming over ons bewogen was en medelijden met ons had. Hij heeft onze zonden afgewassen, ons nieuw leven gegeven en ons vernieuwd door de Heilige Geest” (HTB)   Heb de moed om het volgende met heel je hart uit te spreken: “Ik draag een koninklijk label. Ik ben een koninklijk kind. Niets is onmogelijk bij mijn God. Wat zal ik nog veel wonderen gaan beleven in mijn leven, mij zomaar gegeven. Wat een genade!”  Zullen we samen bidden? “Jezus, hier ben ik. Ik wil mijn labels in Uw handen leggen en vraag U om vandaag Uw label op mij te plakken: ‘Koninklijk kind’. In Uw naam, amen.”
Wilma Veen
Auteur

Schrijfster, kunstenares en spreekster, maar bovenal fan van Jezus!