Publicatiedatum 20 aug. 2023

Het hoeft niet perfect!

Publicatiedatum 20 aug. 2023

De bloemen zitten in de bloembakken. Tevreden kijk je op afstand naar het prachtige kleurenpalet. ‘Dit is helemaal perfect!’, zeg je hardop tegen jezelf.

Maar het kan ook anders:De bloemen zitten in de bloembakken. Je kijkt op afstand naar het resultaat.‘Ik had misschien toch de witte bloemen naast de gele moeten zetten of de rode naast de roze? Dit is nog niet perfect.

Als alles perfect moet zijn in je leven, zul je nooit tevreden zijn. Je zult meer en meer je best gaan doen om dat perfecte leven wél te kunnen leven.  Heel vermoeiend.

De Bijbel moedigt je aan, vriend, om van jezelf te houden. Dat betekent ook dat je jezelf niet steeds afkeurt: 

  • Ik ben niet goed genoeg.
  • Die klus had ik beter kunnen aanvliegen.

We hebben er allemaal last van. Ik ook. Perfectionisme verlamt je.

Jezus vertelt zijn vrienden en gelijkenis. 

‘Een man ging op reis. En aan de één gaf hij vijf talenten, aan de ander twee en aan de derde één, ieder naar zijn bekwaamheid, en hij reisde meteen weg.(Matteüs 25:14-30, HSV) 

* Een talent was in die tijd 34,2 kg goud. Dat zou in onze tijd ongeveer een miljoen euro zijn.

Als jij vijf miljoen moet beheren, wat zou je dan doen? Of twee miljoen… De man die een miljoen kreeg, durfde niets te ondernemen met dit bedrag, omdat het zou kunnen mislukken. Zijn perfectionisme verlamde hem.

‘Maar hij die het ene ontvangen had, ging weg en groef een gat in de grond en verborg het geld van zijn heer.’ (Matteüs 25:18, HSV)

Als God net zoveel perfectie van ons zou eisen zoals dat wij dat doen van onszelf, dan was het christelijk leven niet te doen. Maar God spreekt je vrij van schuld. Als iets niet helemaal goed gaat, spreekt Hij je vrij!

‘Maar door Gods liefdevolle goedheid worden ze vrijgesproken van hun schuld. Niet omdat ze dat verdienen, maar dankzij Jezus Christus.’ (Romeinen 3:24, BB) 

Jezus was geen perfectionist, Hij was zelf perfect. 

Hij handelde perfect, dacht perfect, reageerde perfect. Juist omdat Hij zo perfect is in alles, kan Hij ons zo goed helpen, omdat wij nooit perfect zijn. ‘Perfect zijn’ is ook niet het doel dat God je heeft gegeven voor je leven.

De grote Paulus schreef over zichzelf (en gaf daarmee een wijs advies):

‘Ik verbeeld me niet dat ik er al ben, of dat ik al volmaakt ben.Maar ik doe erg mijn best om die volmaaktheid te grijpen. Want dat is het doel waarvoor ik ben gegrepen door Jezus Christus. Broeders en zusters, ik verbeeld me niet dat ik mijn doel al heb bereikt. Maar ik doe maar één ding: ik vergeet wat voorbij is en strek mij uit naar wat nog komen gaat. Ik span mij tot het uiterste in om mijn doel te bereiken. Dat doel is: het winnen van de hemelse prijs die God mij in Jezus Christus zal geven. Ik zal die prijs krijgen als ik de taak af heb die Hij mij heeft gegeven.’ (Filippenzen 3:12-14, BB)

Doordat wij niet perfect kunnen zijn, is het eenvoudiger om Gods perfectie te bewonderen. Ons leven aan Hem toevertrouwen is daardoor mogelijk. Wat God als plan voor jouw leven heeft, is prachtig verwoord in de volgende tekst.

‘Vertrouw je hele leven aan Hem toe. Dan zal Hij in alles voor je zorgen. Hij zal altijd voor je opkomen. Dat is net zo zeker als dat het ‘s morgens weer licht wordt en de zon hoog aan de hemel zal komen te staan.’ (Psalm 37:5-6 BB)

Zullen we samen bidden?‘Dank U wel dat U perfect bent en dat ik niet perfect hoef te zijn. We zijn afhankelijk van U, maar daarin spreken we ook uit; wij vertrouwen U. In de naam van Jezus. Amen.’

Wilma Veen
Auteur

Schrijfster, kunstenares en spreekster, maar bovenal fan van Jezus!