Zijn naam is “God met ons”!

Home | Wonderen | Zijn naam is “God met ons”!

Vandaag kijken we verder naar de verschillende namen van God in de Bijbel. Ze laten ons iets zien van de grootsheid van Hem.

  • Hij is JHWH Osenu, de Heer onze Maker (Psalm 95:6): Deze naam van God Laat zien dat de bron van al het leven in Hem is. Hij schiep alle dingen en Hij is het die alles in leven blaast.
  • Hij is El-Chayim, de levende God (Jozua 3:10): God introduceert Zichzelf als Degene die leeft in alle eeuwigheid en voor eeuwig. Hij is dus een God die praktisch handelt, in elke situatie van het dagelijks leven. God is geen theoretische God, maar de God van het leven!
  • Hij is Immanuel, God met ons (Mattheüs 1:23): Dit is een bekende naam van God die mens werd, vleesgeworden in Jezus Christus. God is geen verre God. Hij is een God die dichtbij ons staat omdat Hij een menselijk leven leidde!
  • Hij is Yeshua, Jezus, de Heer is verlossing (Matteüs 1:21): Dit is de naam boven alle andere namen, de enige naam waardoor mensen kunnen worden gered. Deze naam vertegenwoordigt de laatste naam van God in de Bijbel. Het drukt het begin en het einde van alles uit. De komst van Christus is het hoogtepunt van Gods plan van redding voor de mensheid.

Ik zal vandaag eindigen met één van de beloften van Jezus: “‘Want Ik ga naar de Vader en alles wat jullie [ aan de Vader ] vragen omdat jullie bij Mij horen, zal Ik doen. Want daardoor zal te zien zijn hoe machtig de Vader in Mij is.'” (Johannes 14:13, BB)

Vraag Hem vandaag alles wat je nodig hebt, in Zijn grote naam!

Zo blij dat je bestaat!

Wil je een dagelijkse bemoediging in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor Ik Wonder Jou.

Laat een reactie achter