Wonderen

Home | Ik Wonder Jou | Wonderen

De Bijbel staat vol met wonderen die vertellen over een God die leeft. Hij is de God die het onmogelijke mogelijk maakt. Hij wil je zegenen. Ik Wonder Jou wil je helpen te groeien in je geloof en de aanwezigheid en kracht van God te ervaren.

Jezus is jouw vriend

13 juli 2019 | 0

De Heer Jezus, je vriend, zorgt dagelijks voor je. Hij is een trouwe, tedere Vriend die je kunt vertrouwen. Hij is Degene die jou het beste kent. Misschien voel je je wel eens alleen, maar Jezus is een vriend die van je houdt en je elke dag wil herinneren aan Zijn vriendschap!

Je zult slagen!

12 juli 2019 | 1

Sta op, dappere held! Sta op, moedige vrouw! De goedheid van de Heer is eindeloos. God houdt je vast. Hij is je kracht en sterkte, je hulp in tijden van stormen en problemen!

Er ligt kracht in gebed!

11 juli 2019 | 1

Wat er ook gebeurt in de politieke of economische wereld, het is een feit dat Jezus Koning over alles is. Hij zit altijd aan de rechterhand van de Vader en heeft de hoogste autoriteit. Wanneer je bidt in Zijn naam worden zieken genezen, worden harten getroost en worden levens hersteld.

Je bent een nieuwe schepping!

10 juli 2019 | 0

De Heilige Geest spreekt tot jou. Hij onderwijst en versterkt jou. De Heer bereidt je voor op een grenzeloos leven van genade en kracht. Een bestaan dat zich ​​kenmerkt door wie God is en wat Jezus voor ons gedaan heeft:

Vergeef opnieuw!

9 juli 2019 | 2

Zelfs als iemand ons steeds opnieuw kwetst, of herinneringen ons achtervolgen, geloof ik dat Jezus ons aanspoort om te vergeven… en opnieuw te vergeven. Dit is een bewuste keuze!

Houd moed, ondanks afwijzing!

8 juli 2019 | 1

Jozua, Kaleb en Mozes hadden een totaal andere mening dan het volk Israël over het binnengaan van Kanaän, nadat enkele mannen dit Beloofde Land hadden verkend. Ondanks de risico’s die dit met zich meebracht, vertrouwden Jozua, Kaleb en Mozes op God.

Je bent een diamant!

7 juli 2019 | 0

Jij bent een kostbare steen, een uitzonderlijke edelsteen, geroepen om de glorie van de Schepper te weerspiegelen. God gebruikt tijd en omstandigheden in jouw leven om je te vormen. Hij neemt de tijd om je te slijpen, zodat jij de persoon wordt die Hij voor ogen heeft.

Jij bent de geur van de hemel op aarde!

6 juli 2019 | 0

Jij bent het zout, hetgeen dat de aarde smaakt geeft. Jij bent het licht van de wereld dat de duisternis verdrijft. Je bent de vertegenwoordiger van Jezus in deze wereld. Liefde bepaalt wat je doet en dit heeft invloed op de mensen om je heen.

We hebben elkaar nodig!

5 juli 2019 | 0

God heeft jou een unieke gave en rol gegeven. Maar dit betekent niet dat je jouw taak helemaal alleen kunt doen. We hebben elkaar nodig! Zelfs in God zijn er drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest